Zalesňovanie

Zalesňovanie – celý projekt je zameraný na komplexné riešenie celospoločenského problému zalesňovania a obnovy lesov.

Cieľom projektu je zefektívniť obnovu a proces zalesňovania. Počas celého projektu sú hlavnými aktivitami výskum a vývoj zariadení na zalesňovanie, výskum a vývoj špeciálne navrhnutých a zabalených sadeníc a ich adaptácia v prostredí.

(Startup centrum)

 

Kontaktná osoba

Lukáš Oravec
lukas.oravec@nitex.sk

Znalosti

Publikované

20/04/2017