V rámci akceleračného programu pre startupy sme v spolupráci so The Studio spoločnosti KPMG pripravili seminár zameraný na rozvoj kompetencií startupistov v oblasti prezentácie, marketingu a komunikácie.

Seminár viedla manažérka The Startup Studia, Soňa Nyitrayová. Medzi krátkymi teoretickými vstupmi mali účastníci množstvo priestoru na doplňujúce otázky a komentáre. Členovia tímov rôznych startupov sa pomocou krátkych zadaní mohli zamerať napríklad na zlepšenie prezentácie svojho produktu a služby a uvedomiť si základné chyby v komunikácii.

V priebehu 2 hodín bola pozornosť zameraná na témy ako napríklad „go-to-market“ stratégia, komunikačná stratégia a budovanie značky (branding) a komunikácia s investormi.

 

The Startup Studio, KPMG

The Startup Studio je platforma, ktorá vznikla v roku 2013 na podporu zakladateľov startupov a rozvíjajúcich sa podnikov. Zo strany KPMG je Studio platformou na rozširovanie sietí a získavanie nových klientov. So zakladateľmi pracuje spoločnosť od úplného začiatku, preto sú vzájomné vzťahy základom spoločnej spolupráce. So zakladateľmi startupov zdieľa Studio svoje know-how a kontakty z tech ekosystému, ako aj kontakty v rámci KPMG professional network. Ponúkajú tiež priestor na mentoring, prípravu prezentácií pre investorov (investors pitch), pomáhajú pripraviť sa na rokovania s investormi ako aj rozvinúť biznis model či go-to market strategy.

Viac informácií nájdete na stránke KPMG.