Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s hlavným partnerom súťaže, agentúrou Slovak Business Agency (SBA), organizovala finále 8. kola súťaže inovatívnych nápadov “Máš nápad? Prezentuj svoj startup!

Súťažiace startupy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program a kancelárske priestory v UVP na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok.

Do finále súťaže postúpilo 7 inovatívnych nápadov/projektov. Porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala päť: Green Space, zenQR, ILA, iPARK, NFC. Jedným z finálových projektov – BIOmobile, porota doporučila vzhľadom na rozvinutosť projektu, postup priamo do Inkubátora UVP.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie a riaditeľa UVP TECHNICOMu – doc. Ing. Františka Jakaba, PhDČlenmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: Marek Blizco (UVP), Martin Chovanec (TUKE), Pavol Mirossay (Košice IT VALLEY), Jozef Janitor (Cisco Systems), Miroslav Biňas (KPI – TUKE), Anton Lavrin (UVP).

Súťaž inovatívnych nápadov “Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je UVP – Univerzitný vedecký park. Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab.