Profil mentora / kouča

Alica Nárožná Gold

Alica pracuje ako produktový manažér inovačného centra Deutsche Telekom IT Telecommunication Slovakia s.r.o. Svojimi skúsenosťami prispieva k rozvoju inovačných stratégii a rozvoju podnikania. Alica spolupracovala s niekoľkými startupmi, univerzitami a miestnymi samosprávami na rôznych výzvach, za účelom dosiahnutia čo najväčšieho potenciálu. Špecializuje sa na oblasti a odvetvia ako sú: validácia potenciálneho produktu, právne pozadie vývoja a ochrany práv na produktoch, prieskum trhu, spätnú väzbu od zákazníkov a očakávania pre potreby nastavovania ďalších stratégií.