Profil mentora / kouča

Lukáš Franko

Lukáš Franko je CJM & CX designer, facilitátor workshopov a Google Certifikovaný Tréner pre oblasť marketingová stratégia. Sprevádza podnikateľov procesom mapovania a dizajnovania cesty zákazníka cez Zákaznícky Pixel®. O know how sa delí v podcaste Marketingový Kanál a vedie agentúru Digitálny Nomád. Navrhuje workshopy postavené na dizajnovom myslení a dizajnových šprintoch s cieľom vyriešiť komplexné problémy rýchlo, efektívne a kreatívne.