Enterprise IoTNET

enterprise-iotnet_logoEnterprise IoTNet je slovenský startup zameraný na kognitívny prístup zberu dát a redukovanie finančných nákladov na cloudové služby. Hlavnými výhodami Enterprise IoTNet platformy je neinvazívne nasadenie, nízkoenergetický, robustný a deterministický zber dát z rozsiahlych monitorovaných oblastí. Ďalšou úlohou platformy je aj riadenie a správa jednotlivých fyzických inteligentných  zariadení. Platforma Enterprise IoNet má za cieľ poskytnúť štandardizované ľahko integrujúce riešenia v oblastiach ako energetika, poľnohospodárstvo, výroba, ochrana a bezpečnosť, zdravotná starostlivosť či smart mesto. Do konca budúceho roka plánuje vydať prvú platformu pre kognitívny zber dát, ktorý už umožní aj šetrenie cloudových  prostriedkov.

(Startup centrum)

 

Úspechy

2016

  • Využitie Enterprise IoTNET v projekte CheckUP realizovanom na Hackathone V4.
  • Správa o Enterprise IoTNET zverejnená v časopise ATP Journal.
  • Enterprise IoTNET bol hosťom v Rádiu Regina.
  • Finalista 4. kola súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE. (Zoznam víťazov 4. kola súťaže inovatívnych nápadov nájdete tu.)

Viac informácií o projekte nájdete na stránke http://entiotnet.esy.es/.

Kontaktná osoba

Tomáš Lojka
lojka.tomas@gmail.com

Znalosti

Publikované

17/10/2016