Profil mentora / kouča

Zdenko Knižka

Vyštudoval Žilinskú univerzitu. Pôsobil v riadiacich funkciách v oblastiach marketingu, obchodu a finančníctva. Pôsobí ako lektor, kouč a mentor od roku 2001.

Špecializuje sa na rozvoj osobnosti formou lektorovania, mentoringu a koučingu, zlepšovaniu riadiacich zručnosti manažérov a rozvoja soft skills zručnosti.

Je absolventom viacerých vzdelávacích programov : ICF (International Coach Federation), Christíne Harvay, CKV Consult,., Royal post, Great Britain, Universal Postal Union, Transfér, NEPOSTEL – Holandsko, , Technická univerzita Košice, HIC SVK. Niekoľko rokov bol pridruženým členom SAKO ( Slovenskej asociácie koučov).