eNimal System

eNimal System je projekt na identifikáciu zvierat a automatizáciu v poľnohospodárstve, zameraný na chov oviec. Samotný projekt vychádza z reálnych požiadaviek chovateľov a majiteľov chovných staníc s cieľom identifikácie jednotlivých kusov dobytka a ponúka komplexnú správu a evidenciu chovu na základe CEHZ čísla a možnosti importu údajov zo systému PLIS .

Hlavná myšlienka projektu je informovať chovateľa v reálnom čase na akomkoľvek mieste o všetkých parametroch zvieraťa a priniesť automatizáciu v podobe automatického merania mlieka a počítania kusov dobytka.

Prednosti projektu predstavuje mobilita a dôraz na informácie o zvierati na základe ktorých sa vie chovateľ rozhodnúť o efektívnosti chovu.

(Startup centrum)

 

Kontaktná osoba

Mgr. Tomáš Šaling
saling@redicon.sk
redicon@redicon.sk

 

Znalosti

Publikované

20/04/2017