TuLiMark

tulimark_logoTuLiMark je projekt, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti turistov na značených turistických trasách. Inovatívny prístup v navigovaní turistov za zhoršených poveternostných podmienok predpokladá zníženie vážnych následkov a dôsledkov „stratenia sa“ turistov v teréne. Podstatou projektu je technické riešenie využívajúce najnovšie poznatky v oblasti pasívnej navigácie. (Bližšie informácie budú uverejnené po prijatí patentovej prihlášky na vyvíjané technológie.)

(Startup centrum)

 

Úspechy

2017

  • Postup z pred-inkubačnej fázy v Startup centre TUKE do ďalšej fázy v rámci Inkubátora TUKE.
  • Prezentácia zámeru TuLiMark na konferencii RESpect 2017 a vydanie príspevku v zborníku z konferencie.

2016

  • Podanie patentovej prihlášky Svetelné turistické označenie.
  • Podanie prihlášky Úžitkového vzoru Svetelné turistické označenie.
  • Uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu vývoja medzi Fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach a firmou LED-SOLAR, s.r.o.
  • Finalista 4. kola súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE. (Zoznam víťazov 4. kola súťaže inovatívnych nápadov nájdete tu.)

2015

  • Východiskový bod pre zámer TuLiMark-u – vypracovaná Štúdia uskutočniteľnosti na využitie obnoviteľných zdrojov.

 

Kontaktná osoba

Peter Tauš
peter.taus@tuke.sk
+421 904 295 272

Znalosti

Publikované

17/10/2016