Archív

1. kolo súťaže

CEELABS je progresívny startup vychádzajúci z aplikovaného výskumu a viacerých rokov skúseností v rámci vedecko-výskumných aktivít Laboratória počítačových sietí (CNL) na Technickej univerzite v Košiciach. CEELABS buduje distribuované HW a SW riešenie pre oblasť zberu informácií a riadenia SmartGrid sietí. Už existujúci prototyp umožňuje živý, alebo dávkový export nameraných dát o využívaní elektrickej energie cez bezpečnú komunikačnú infraštruktúru do cloudového prostredia pre neskoršie spracovanie. Výsledné riešenia je možné použiť v praxi u koncových zákazníkov, ako aj u distribútorov elektrickej energie, ktorí vďaka našim produktom dokážu svojim zákazníkom poskytnúť nové služby a naplniť legislatívne požiadavky EK a vlády SR.

logo CropTech

Smart hydroponické systémy od spoločnosti CropTech sú plne autonómne, vysoko škálovateľné s prepojením na cloud pre domácu ako aj podnikovú indoor a outdoor produkciu potravín. Maximalizácia výnosov pri súčasnom znižovaní nákladov je možná prostredníctvom extenzívnych inovácií v oblasti optimalizácie energií, skorej detekcie chýb, samodiagnostike a vzdialenom prístupe k hydroponickému systému. Cieľom je zachovanie udržateľnosti v produkcii potravín a potravinovej bezpečnosti, nie len na území Slovenskej republiky, ale celosvetovo.

 

Základným konceptom projektu EFEOS je vytvoriť platformu pre automatickú réžiu videa z viacerých kamier. Systém pracuje s použitím rozmanitých streamingových zariadení s pripojením do internetu (napr. Smartphone, Google Glasses, Dron, IPcam alebo klasická kamera). Práve použitie viacerých uhlov pohľadu dovoľuje systému buď manuálne alebo automaticky vybrať najlepší záber na sledovaný objekt za použitia špecifických metrík na báze trackingu objektu záujmu v zábere a predikcie najlepšieho záberu. Tento výsledný najlepší obraz zo snímanej udalosti sa v reálnom čase dostáva k vzdialeným divákom prostredníctvom webového rozhrania alebo IPTV boxu, ktorí si môžu týmto spôsobom vychutnať nový rozmer prijímania multimediálneho obsahu na živo. Využitie systému je zamerané nie len na kreatívny priemysel ale aj na použitie pre sledovanie objektov v bezpečnostných zložkách, monitoring výrobných liniek a podobne.

Projekt Galileo (neskôr Petrinec Technology, aktuálny názov Boldburg) sa zaoberá vývojom modulárneho hardvéru určeného pre všetky odvetvia pracujúce s vysoko kvalitným a mnoho kanálovým audiom. Zariadenie je určené primárne na smerovanie, rozbáčanie, úpravu a prenos audia v maximálnej kvalite 384 kHz a rozlíšení 24 bitov ktoré je realizované pokročilími hardverovými technológiami. Riešenie dokáže dokonale pokryť požiadavky rádio staníc, televíznych staníc, nahrávacích štúdií, live koncertov či koncertných a kongresových hál. Využívame najnovšie technológie v oblasti elektroniky a môžeme teda obslúžiť akúkoľvek požiadavku zákazníka.

 

Startup getFarmget farmer logoer je projektom spoločnosti Localhost s.r.o., ktorá sa zaoberá vývojom webových a mobilných aplikácií. GetFarmer je zameraný na sprístupnenie lokálne dopestovaných potravín z menších fariem zákazníkom prostredníctvom eshopu, v ktorom si zákazníci budú môcť vybrať potraviny, ktoré im dopravca dovezie až domov, čerstvé priamo od farmára.

 

 

 

 

logo SchoolTabSchoolTab mobilná aplikácia určená pre edukatívne organizácie, ktoré majú záujem využívať tablety ako pomôcku vo vyučovacom procese. SchoolTab je softvérové riešenie prinášajúce možnosť kooperácie tabletov počas vyučovania, ktoré umožní prepojiť tablety medzi sebou a tým dať učiteľovi nové možnosti výučby. Aplikácia taktiež prináša zdieľanie dokumentov, zadávanie domácich úloh, sociálnu interakciu a mnoho ďalších funkcií, ktoré majú za úlohu pomôcť študentom pri domácej príprave.

 

logo AppEatApp@Eat softvérové riešenie pre reštaurácie a návštevníkov. Návštevníci si môžu vyberať z ponuky reštaurácie rýchlejšie, jednoduchšie a hlavne pohodlnejšie. Reštaurácie ušetria pracovnú silu, získajú prehľad o svojich klientoch a urýchlia obsluhovanie. Zákazník má pomocou svojho smartfónu k dispozícií digitálny jedálny lístok, či prehľad o hodnotení a odporúčaní predchádzajúcich zákazníkov. Aplikácia zobrazuje obsadenosť v reálnom čase.

 

logo GridJe webová služba pre rýchlu a jednoduchú analýzu a vizualizáciu dát z rôznych zdrojov. Umožňuje pridanie zdrojov vo forme CSV, Excel, alebo z rôznych webových služieb a následné definovanie krokov pre spracovanie a vizualizáciu. GRID umožňuje meniť zdrojový kód jednotlivých krokov, vďaka čomu je možné upraviť proces presne podľa potrieb používateľa.

 

logo AptElementsJe startup zameraný na design a vývoj inovatívnych a prakticky použiteľných produktov pre webové, mobilné a embedded platformy. Našou špecialitou je Bluetooth 4.0 a technológia iBeacon od Apple. Máme tiež bohaté skúsenosti so štandardným vývojom. Popri vývoji vlastných produktov sa venujeme aj práci na externých projektoch.

 

logo LarTechIdeou projektu je vytvoriť tzv. virtuálne prehliadky, teda panoramatické obrázky, ktoré zobrazujú 360°/180° priestoru tak, ako by sa návštevník priamo nachádzal na mieste s možnosťou výhľadu ľubovoľným smerom za použitia špecializovanej techniky. Takýmto spôsobom spracúvame vybrané laboratória TUKE a umiestňujeme ich na stránky tak, aby si študenti, zamestnanci, spriatelené univerzity, ale aj široká verejnosť vedeli pozrieť zaujímavosti z univerzity. Použitím vybraných nástrojov sú nastavené jednotlivé prechody medzi danými prehliadkami, čím sa zostrojí virtuálna mapa areálu a iných priestorov TUKE.