Archív

15. kolo súťaže

Dňa 29.06. 2022 sa konalo po ročnej prestavke prezenčne v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM už 15. kolo jednej z najstarších súťaží startupov na Slovensku – „Máš nápad? Prezentuj svoj startup“!

Súťaž vyhlasuje od roku 2014 dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom Startup centra UVP TECHNICOM.

Startupy už tradične súťažili o pobyt v Startup centre, v rámci ktorého absolvujú 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu rozvoja ich inovatívnych projektov a majú možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM.

Do finále 15. kola súťaže postúpilo 12 inovatívnych projektov. Porota do pred inkubačného pobytu v Startup centre vybrala 9  projektov:

Arttege Ortho 3D –  startup sa zameriava na inovatívne riešenie problematiky pri návrhu a dizajnu ortéz a iných protetických alebo rehabilitačných pomôcok; InterCook – startup navrhuje inovatívne riešenie stravovania v prostredí študentských internátov; Stačí uvariť – cieľom startupu je vybudovanie inovatívneho ekosystému na báze on-line platformy pre podporu zdravého stravovania.  Detská postieľka –  –  startup sa orientuje na problematiku riešenia oddelenia matiek od novorodencov v pôrodniciach (vývoj mobilných postieľok); Pobeda – cieľom je riešenie konceptu autoservisov novej generácie pre elektromobily a hybridné auta; Zvuk Energy –  startup sa zaoberá problematikou využitia energie zvuku pre výrobu elektrickej energie;  Dobra farma – startup sa zameriava zámer vybudovať malú zážitkovú farmu problémovo orientovanú na ekologické pestovanie paradajok; Exponáty – startup sa zameriava na problematiku popularizácie vedy a techniky prostredníctvom vývoja zážitkových exponátov pre centra vedy a nielen pre ne; Smart Cherry – riešenie je zamerané na vytvorenie  univerzálneho modulárneho riešenia architektúry IS, tzv. micro frontend a mikro-servis backend architektúry informačných systémov s vlastným API, ktorá umožní vytvárať vlastných mikroslužieb. O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia zložená zo zástupcov TUKE a podnikateľskej sféry.

15. kolo súťaže bolo organizované v úzkej spolupráci s „innovlab“.

Startup centrum UVP TECHNICOM vzniklo v roku 2014 a je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ firiem („Start-up a Spin-off“ firiem). Za krátke obdobie svojej činnosti, získalo Startup centrum dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a spolu s Inkubátorom TUKE sa stali významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Vyhľadávanie nových startupov je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, ktorá je organizovaná každých 6 mesiacov. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 200 inovatívnych projektov a viac takmer 80 startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt. Viac informácií o ekosystéme Startup centra a Inkubátora je možné nájsť na www.startupcentrum.sk.