Archív

5. kolo súťaže

eNimal System je projekt na identifikáciu zvierat a automatizáciu v poľnohospodárstve, zameraný na chov oviec. Samotný projekt vychádza z reálnych požiadaviek chovateľov a majiteľov chovných staníc s cieľom identifikácie jednotlivých kusov dobytka a ponúka komplexnú správu a evidenciu chovu na základe CEHZ čísla a možnosti importu údajov zo systému PLIS .

Hlavná myšlienka projektu je informovať chovateľa v reálnom čase na akomkoľvek mieste o všetkých parametroch zvieraťa a priniesť automatizáciu v podobe automatického merania mlieka a počítania kusov dobytka.

Prednosti projektu predstavuje mobilita a dôraz na informácie o zvierati na základe ktorých sa vie chovateľ rozhodnúť o efektívnosti chovu.

Trend Dealers

Vystri sa! prináša novinku vo forme aplikácie pre „múdre“ zariadenia ako sú mobily, tablety a počítače. Vystri sa! si jednoducho stiahnete do Vášho telefónu či tabletu a môžete začať testovať. Jeho jednoduchá a prehľadná grafika vám pomôže zrýchliť celý proces diagnostiky a vďaka mnohým funkciám ako je meranie dĺžok, vzdialeností a uhlov umožní získať lepší prehľad o vašom zdraví. Aplikácia taktiež poskytne rady ako zlepšiť stav svojej chrbtice.

Naším cieľom je dať podnikateľom (fyzioterapeutom, športovým lekárom, trénerom, učiteľom, aj obyčajným ľudom) nástroj, ktorý im uľahčí nielen každodenný život, ale dá im aj spätnú väzbu o ich aktivitách ohľadom zdravia ich zverencov. Vďaka tomu je možné lepšie a efektívnejšie pripravovať cvičebné jednotky, cieliť rast svalstva, riadiť procesy a teda zlepšovať celé držanie tela a zdravotný stav.

 

GrowBox je zariadenie, ktoré umožňuje ľuďom žijúcim v mestách pestovať čerstvú zeleninu priamo doma. Zariadenie šetrí vodu a priestor v domácnosti, pričom všetku starostlivosť o rastliny zvládne samo. Na začiatku stačí zasadiť semienka a naliať živiny. Použitá technológia vyživuje rastliny pomocou hmly. Vďaka tomu dosahujú až trikrát rýchlejší prirodzený rast a sú o 30% väčšie v porovnaní s tradičným spôsobom pestovania.

 

Hodinkový Powerbank je modulárny náramok, ktorého primárne určenie je možnosť mať powerbank (externú batériu) vždy pri sebe na zápästí. Zároveň si ho môže užívateľ vďaka modularite prispôsobiť, aby slúžil ako fitness náramok alebo inteligentne hodinky.

Nosnou myšlienkou projektu je prerobiť powerbank z nepraktickej „tehly“ na jednoduchý náramok, ktorý môžete mať na ruke v každej situácii a v prípade potreby použiť na nabitie zariadenia.

 

HandCubeKeys je špeciálna bezkontaktná programovateľná drevená klávesnica k počítaču pre ľudí s telesným, mentálnym a zrakovým postihnutím a pre žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami, ktorí majú problémy pri práci s klasickou klávesnicou. Klávesnica je navrhnutá v štýle drevenej poschodovej konštrukcie, na ktorej sa nachádza 50 drevených kociek s písmenami abecedy, číslicami, piktogramami, modifikačnými a aplikačnými klávesmi (e-mail, prehliadač) a k nim odpovedajúce obrázky.

Každá kocka je programovateľná a do programov v počítači prenáša nielen znaky, ale aj obrázky. Klávesy (kocky) plnia svoju funkciu aj bez poschodovej konštrukcie, hravou formou rozvíjajú kreativitu a fantáziu detí, je možné ich použiť ako didaktickú pomôcku. Klávesnicu HandCubeKeys môžu užívatelia ovládať bezkontaktne pomocou rúk, nôh, dlaní, lakťov, hlavy, brady a aj prstami s použitím snímača. Nastavenie klávesnice je možné vo vodorovnej alebo šikmej polohe.

 

Car Automatic Reminder (C.A.R.) automaticky diagnostikuje problém a vyhodí v ľudskej reči, čo daná hláška znamená a ako je potrebné problém riešiť. Inováciou je prepojenie databázy možných problémov a automatizácia možností riešenia.

 

HOCLOT – Ponúkame efektívne a inovatívne riešenie využitia energie vetra prostredníctvom veternej turbíny. Naša myšlienka ponúka nielen inovatívne konštrukčné riešenie, ale aj kompletnú a dlhodobú starostlivosť o produkt vo forme servisu. Výhodou takéhoto riešenia je, že produkt nie je predávaný, ale prenajímaný. To prináša určité výhody nielen nám, ale hlavne potencionálnemu zákazníkovi. Zákazník získa neustály servis a pohodlie, keďže sa o nič nestará.Samozrejme, ak by nebol s produktom spokojný, má právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. Nám to ponúka nepretržitú kontrolu a možnosť okamžitej inovácie.

 

Prírubové spoje – nový prírubový spoj s dvomi stupňami voľnosti predstavuje v porovnaní s klasickým prírubovým spojom 40 až 75% zníženie hmotnosti prírubového spoja. Významné uplatnenie nájde hlavne pri využití u prírubových armatúr, je obzvlášť výhodný do oblastí so zvýšenou seizmicitou. Využitie nájde u pružných systémov s väčšími deformáciami, napr. pri potrubných rozvodoch lodí. Ďalší výskum bude zameraný na prírubový spoj s troma stupňami voľnosti.

 

Zalesňovanie – celý projekt je zameraný na komplexné riešenie celospoločenského problému zalesňovania a obnovy lesov.

Cieľom projektu je zefektívniť obnovu a proces zalesňovania. Počas celého projektu sú hlavnými aktivitami výskum a vývoj zariadení na zalesňovanie, výskum a vývoj špeciálne navrhnutých a zabalených sadeníc a ich adaptácia v prostredí.