Archív

7. kolo súťaže

Firma Assum prináša na trh nový spôsob konzumácie kávy. Produkt CoRE (Coffee Ready To Eat) je jedlá kávová zmes určená na priamu konzumáciu. Chuť 100% arabiky lahodne obohatí sladkastým podtónom ryžový sirup a holandské kakao. Praktické balenie umožňuje vychutnať si svoju vytúženú dávku kávovej chuti vždy a všade.

Kontakt

Lukáš Tabák
e-mail: tabak@assum.sk
web: assum.sk

 

CorOne je spin-off firma zameraná na nedeštruktívny korózny monitoring v rôznych oblastiach priemyslu, od plynárenských potrubí, kovových konštrukcií v stavebníctve, obalových materiálov v potravinárstve až po testovanie kvality povlakov. Jej zameranie sa dotýka aj silne inovačnej oblasti nanobezpečnosti, konkrétne pri vývoji techniky na odhad neznámych redox, termodynamických a koróznych vlastností nanoobjektov. Podieľa sa na riešení koróznych havárií v priemysle a konzultačnej činnosti.  Je súčasťou manažérskeho tímu medzinárodnej konferenčnej série Corrosion and Surface Treatment in Industry. Organizuje korózne tréningy a školenia v spolupráci s medzinárodnými partnermi.

Kontakt

Maroš Halama
e-mail: maros.halama@corone.sk

 

DŽEM sa zaoberá vývojom kompaktného, prenosného a intuitívneho zariadenia slúžiaceho na konferenčné hranie hudobníkov používajúcich hudobné nástroje na báze elektronického zosilnenia. Výhodou je priamy výstup do jednotlivých slúchadiel zapojených hudobníkov, s možnosťou jednoduchej mixáže hlasitosti signálu. Projekt taktiež ráta s možnosťou pripojenia mobilného zariadenia/ tabletu alebo počítaču, pre účely prehrávania alebo nahrávania.

Kontakt

Richard Štein
e-mail: riso.stein@gmail.com

Infobus: Náš start-up sa zaoberá, vývojom informačného systému pre cestujúcich na autobusových staniciach, zastávka a prestupných termináloch IDS. urbano.transinfo je softwerovo-hardwarový systém, ktorý ponúka cestujúcej verejnosti ucelené dopravné informácie, podľa aktuálnej dopravnej situácie. Taktiež sme začali využívať aj pôvodne dopravné programy a systéme v jednotlivých spoločnostiach, ktoré boli vo väčšine prípadov vždy rozdielne. Okrem iného sme vyvinuli rôzne nadstavby na už zväčša nefunkčné informačné zariadenia, ktoré sme oživili do prevádzky. V súčasnosti sme začali vyvíjať aj vlastné informačné tabule a systémy jednotného času či komunikácie.

Kontakt

Erik Kuzma
e-mail: erik@urbn.sk

 

Precious Plastic Slovakia: Tvorba strojov na recykláciu plastov. Pretváranie plastového odpadu na užitočné predmety.

Kontakt

Martin Vasko
e-mail: synthhugo@gmail.com

 

SensorChair je inteligentná stolička ktorá pomáha človeku nadobudnúť správny sedací návyk. Sedenie je pre človeka neprirodzené, každodenné chyby pri sedení vedu k trvalým zdravotným problém. SensorChair pomáha užívateľovi optimalizovať polohu svojho tela. Informácie o aktuálnej polohe sa k používateľovi dostanú pomocou bluetooth a zobrazia sa v mobilnej aplikácii, ten prípadne chyby následne upraví a tým vykročí za zdravšou budúcnosťou.

Kontakt

Matej Mikloš
e-mail: matej_miklos@outlook.sk

 

SPONA je systém pre správu ubytovacích zariadení zameraných na verejnú správu. Ide o aplikačné riešenie, ktoré pomáha spravovať podnikové aktíva, zefektívňovať pracovné toky, sledovať inventár a plánovať preventívnu a prediktívnu údržbu.

Medzi kľúčové funkcie patrí vytváranie a správa ubytovania, sledovanie výkonnosti objektu a možnosť vytvárania vlastného obsahu. Funkcie plánovania zahŕňajú možnosť vytvárať vopred definované pracovné postupy plánovania, zachytiť podrobnosti o zákazníkoch a históriu transakcií. Funkcie zahŕňajú nástroje na sledovanie, riadenie a kontrolu pracovných príkazov a požiadaviek, inventár, pracovné plány, priradenie, monitorovanie stavu zariadenia a dodržiavanie predpisov.

Integrované nástroje na sledovanie, plánovanie a vytváranie prehľadov pre organizáciu. Riadenie údržby zariadení. Systém ponúka flexibilné možnosti nasadenia a kompatibilitu s prakticky akýmkoľvek zariadením.

K dispozícii je päť riešení, pričom každý modul ponúka ďalšie funkcie založené na predchádzajúcich vydaniach, ktoré umožňujú organizáciám pridávať funkcie pre organizačné potreby.

Kontakt

Peter Vrábel
e-mail: info@systemspona.sk
web: systemspona.sk

 

Sponsor-Hunter je aplikácia zameraná na adrenalínové športy, napríklad BMX, skateboarding, freestyle scooter, MTB a pod. Je kombináciou reálnej a online zábavy, keďže športovci plnia úlohy v reálne existujúcich priestoroch určených na kolieskové športy s online hodnotením, ktoré si dokážu vymeniť za bonusy od našich partnerov (sponzorov). Aplikácia obsahuje mnoho funkcií, ktoré umocnia zábavu v týchto areáloch a takisto výrazne podporujú turistický ruch formou zvyšovania motivácie mládeže navštíviť miesta, ktoré doteraz nemali dôvod spoznať.

Kontakt

Michal Revák
e-mail: m.revak92@gmail.com

Dňa 28. mája sa v priestoroch UVP TECHNICOM v Košiciach konalo 7. kolo súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Súťažiace startupy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok.

7. kola súťaže sa zúčastnilo dvanásť projektov. Porota z nich do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala sedem – SPONA, INFOBUS, JAMTRACK, SensorChair, Adrenalinová mapa, PPS, ASSUM. Projektu CorOne porota doporučila vzhľadom na úroveň jeho rozvinutosti postup priamo do Inkubátora TUKE.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie, riaditeľa Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, F. Jakaba. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – V. Jakubec (Klub podnikateľských anielov, SBA), J. Vojtko (FPT Slovakia), M. Hladký (Creative Industry Košice), riaditeľ UVT TUKE – M. Chovanec a zástupcovia UVP TECHNICOM A. Lavrin a M. Blizco.

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitný vedecký park TECHNICOM) v spolupráci s partnermi súťaže Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.