Archív

4. kolo súťaže

foxbox_logo_whiteonorangeFoxBox je nový typ pokladničného (POS) systému vo forme aplikácie pre „múdre“ zariadenia ako sú mobily a tablety. FoxBox si jednoducho stiahnete do vášho telefónu či tabletu a môžete začať predávať. Jeho intuitívna a prehľadná grafika vám pomôžu zrýchliť celý proces účtovania a vďaka mnohým funkciám ako je sladové hospodárstvo, import a export dát, štatistiky predaja, alebo sledovanie aktivít zamestnancov vám umožní získať lepší prehľad o vašom podnikaní. Pokladňu viete napojiť aj na množstvo programov, ktoré už pri podnikaní používate a tak šetríte čas, peniaze a vyvarujete sa zbytočného stresu.

Naším cieľom je dať podnikateľom nástroj, ktorý im uľahči nielen každodenný život, ale dá im aj spätnú väzbu o ich aktivitách a celom podnikaní na jednom mieste. Vďaka tomu vedia lepšie a efektívnejšie nakupovať zásoby, cieliť reklamu, riadiť procesy a teda zlepšovať celé svoje podnikanie.

 

rexHipstersaurus Rex Apps je slovenský startup zameraný na vývoj hier pre mobilné zariadenia, pričom vyvíja dva rôzne typy. „Klasické“ hry sú pre široké okolie ľudí, kde si každý nájde práve to svoje, či už ide o hry zamerané na pozornosť, vedomosti alebo trénovanie logického myslenia. Druhý, nevšednejší typ, sú tie, ktoré budú mať okrem krásnej grafiky a kvalitného programátorského spracovania aj hlbšiu myšlienku. Do konca roka 2016 plánujeme vydať minimálne 1 novú hru, ktorá je oproti prvotine – arkádovému Shape Huntu – zameraná na trénovanie všeobecného vzdelania a vedomostí v oblasti záujmu hráčov.

 

tulimark_logoTuLiMark je projekt, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti turistov na značených turistických trasách. Inovatívny prístup v navigovaní turistov za zhoršených poveternostných podmienok predpokladá zníženie vážnych následkov a dôsledkov „stratenia sa“ turistov v teréne. Podstatou projektu je technické riešenie využívajúce najnovšie poznatky v oblasti pasívnej navigácie. (Bližšie informácie budú uverejnené po prijatí patentovej prihlášky na vyvíjané technológie.)

 

enterprise-iotnet_logoEnterprise IoTNet je slovenský startup zameraný na kognitívny prístup zberu dát a redukovanie finančných nákladov na cloudové služby. Hlavnými výhodami Enterprise IoTNet platformy je neinvazívne nasadenie, nízkoenergetický, robustný a deterministický zber dát z rozsiahlych monitorovaných oblastí. Ďalšou úlohou platformy je aj riadenie a správa jednotlivých fyzických inteligentných  zariadení. Platforma Enterprise IoNet má za cieľ poskytnúť štandardizované ľahko integrujúce riešenia v oblastiach ako energetika, poľnohospodárstvo, výroba, ochrana a bezpečnosť, zdravotná starostlivosť či smart mesto. Do konca budúceho roka plánuje vydať prvú platformu pre kognitívny zber dát, ktorý už umožní aj šetrenie cloudových  prostriedkov.

 

Dopraváci doprave je projekt bezplatnej  požičovne bicyklov pre študentov košických stredných a vysokých škôl, ktorý bol vypracovaný študentmi SPŠ dopravnej v Košiciach, ktorí sa zamerali na aktuálny problém – zlepšenie ovzdušia v meste. Projekt si dáva za cieľ nájsť ekologické riešenie pre verejnú dopravu. Nosnou myšlienkou projektu je zriadenie požičovne bicyklov na Hlavnej stanici v Košiciach pre študentov s využitím identifikácie osôb prostredníctvom študentských ISIC kariet, ktorá má študentom urýchliť a zjednodušiť prepravu po meste v čase dopravnej špičky. Študenti svojím projektom chcú prispieť k rozvoju ekologickej dopravy v meste.

 

vsenanamez_logo

VSENANAMEZ sa zameriava na oblasť racionalizácie  v spotrebe palív a energie so zameraním na decentralizované využívanie obnoviteľných zdrojov energie pochádzajú

cich zo Slnka. Cieľom projektu je podpora využívania slnečnej energie na napájanie malých elektrických a elektromobilných  zariadení a dopravných prostriedkov používaných v každodennom živote. Riešiteľský kolektív sa zameriava na vývoj a konštrukciu solárnych zdrojov – nabíjacích zariadení,

ktoré poskytujú štandardnú elektrickú energiu bez potreby spojenia s verejnou elektrickou sieťou. Poskytujeme aj konzultačnú a realizačnú činnosť pre rôzne projekty s využívaním slnečnej energie a sme certifikovaný MH SR pre realizáciu solárnych systémov  v rámci projektu Zelená domácnostiam.