Archív

16. kolo súťaže

Dňa 20.01. 2023 sa konalo v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM už 16. kolo jednej z najstarších súťaží startupov na Slovensku – „Máš nápad? Prezentuj svoj startup“! Súťaž vyhlasuje od roku 2014 dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom Startup centra UVP TECHNICOM.

Startupy už tradične súťažili o pobyt v Startup centre, v rámci ktorého absolvujú 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu rozvoja ich inovatívnych projektov a majú možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM.

Do finále 16. kola súťaže postúpilo 16 inovatívnych projektov a porota do pred inkubačného pobytu v Startup centre vybrala 10  projektov. Priestory v Startup centre získali 4 projekty: Media Art Office (MAO) –  startup sa zameriava na inovatívne poskytovanie kreatívnych služieb na báze media artových foriem; We are Simulations (WRS) – zaobera sa problematikou  simulaciami v prostredí virtuálnej reality; SkySail – zameriava sa na konštrukciu inovatívneho bezpilotného glidera (vetroňa) so schopnosťou motorizovaného pohonu na báze využitia solárnych panelov; SELDONITY – zaoberá sa vytvorením sebestačného ekosystému pre dlhodobé vesmírne misie (posledné tri startupy získali umiestnenie v Startup centre na základe spolupráce so SARIOm – Slovenskou vesmírnou kanceláriou).

Projekty bez priestorov v Startup centre: Systém monitorovania mínových poli a ich 3D mapovanie –  startup sa zameriava na inovatívny návrh riešenia vyhľadávania mín s využitím dronov; Virtuálna výtvarná 3D galéria (V3DG) – predmetom riešenia startupu je návrh inovatívnej 3D galérie s pokročilými službami tak pre predávajúcich, ako aj pre návštevníkov; onselo – startup prináša platformové riešenie v oblasti sociálnych inovácií. Digitalizácia prelaďovacieho mechanizmu tympanov (Digi tympany) – startup navrhuje inovatívne unikátne riešenie zamerané na komfortné ladenie tympanov a zlepšenie ich funkcionality; DETTO – zameriava sa na inovatívne využívanie umelej inteligencie pri realizácií marketingových kampaní; Rýchle parkovanie – rieši inovatívnym spôsobom problematiku lokalizácie voľných parkovných miest.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia zložená zo zástupcov TUKE a podnikateľskej sféry.

16. kolo súťaže bolo  organizované v úzkej spolupráci s innovlab“.